Janref försäljnings AB

Janref AB är sedan många år leverantör av eldfasta produkter och högtemperatur-isoleringar. Vi är specialiserade på produkter inom kamin- och pannindustrin. Bland våra produkter finns Skamostove vermikulitskivor, pannkeramik samt eldfast gjutmassa och tegel.
Vi arbetar tillsammans med bland annat Skamol och Calderys.